Sondrup Strand

Sondrup Strand ved Horsens Fjord er et smukt område hvori man kan fiske

Sondrup Strand er en af de knap så stabile fiskepladser i Horsens Fjord. Den skal alligevel nævnes, da fiskeriet efter hornfisk i sæsonen er fremragende.

Fiskepladsen er nem at komme til og kan affiskes fra land de fleste steder. Der er tale om et stort lavvandsområde, så når der er lav vandstand i fjorden, kan det betale sig at vade ud og lede efter fiskene i dybere vand. Nogle få steder er dybere områder at finde, men der er ikke mange af dem…

Der er to fredningsbælter langs fiskepladsen. Det ene starter umiddelbart efter badebroen mod vest. Fredningsbæltet/fredningszonen er helårs og er sat på grund af udløbet fra Møllebæk. Det andet skal findes mod øst. Her er tale om en særfredning, som kun gælder fra d.16. september til d. 15. januar. Fredningen er for at beskytte ørredernes vandring eller opgang og nedgang i Drikkær Bæk.

Skriv Horsens Fjord eller Sondrup Strand i søgefeltet og læs mere i dette link, som viser fredningsbælterne i Danmark: Fredningsbælter…

Fiskepladsen byder på både stenrev, badekar, muslingebanker, revler, tangbælter, sporadiske tangbuske og store sten. Bunden er forholdsvis hård de fleste steder og derfor også forholdsvis nem at vadefiske på. Når der vades ud er det dog en god at være opmærksom på de mange render i området.

Sondrup Strand – årstider

Havørrederne er flest i det sene forår og i starten af sommeren. Om efteråret kan fiskeriet også være godt. Især længere ude…
Dette er ikke en synderlig stabil havørredplads, men kan have sine gode dage og perioder.

Fiskeriet efter hornfisk starter oftest i maj måned og fortsætter 2-3 måneder derfra. Der kan være utallige hornfisk i området i sæsonen.

Fiskemuligheder og valg af agn

Man kan både fiske med flue og spinnefiske ved Sondrup Strand. Som fluefisker skal der vades meget for at fange havørreder og som spinnefisker kommer man længst med lange kast. En stor del af fiskepladsen skal ofte afsøges for at finde fisk.

Hornfiskene hugger på det meste, hvorimod havørrederne helst vil hugge på sølvfarvede agn eller tobisfarvede agn. Blink og kystwoblere i lange smalle varianter er at foretrække.

Parkering ved Sondrup Strand.

Man kan parkere få meter fra starten af fiskepladsen. Tager man stien og trappen for enden af den ned til vandet, ankommer man til den vestlige ende af fiskepladsen. Lige hvor helårsfredningen på sin vis starter. Affisk derfra mod øst.

Den store parkeringsplads: Parkering…

Rigtig god fangst ved Sondrup Strand.

/Jari – Lystfiskeri i Danmark…


Læs om fiskepladsen tæt på denne: Vorsø…