Fiskevideoer

Fiskevideoer fra Østjylland.Fiskevideoer fra Horsens Fjord og omegn kan ses her. Videoerne dækker over en række fangster. Det både langs kysten og i fjorden, men også de søer, åer, havne og put and take-vande man kan fiske i nær Horsens Fjord.

Under hver video kan man læse mere om hver fiskeplads. Blandt andet om hvor man kan parkere, om der er fredningsbælter, samt hvilke årstider fiskene fanges nemmest.

Der er desuden også beskrevet hvilken agn, hver fisk er fanget med.

Et link til en onlineguide, som beskriver fiskepladsen, kystpladsen eller åen mere detaljeret, er også linket til under hver enkelt video.

Videoerne er lavet så man kan se, at det rent faktisk kan lade sig gøre, at fange fisk på pladserne.

Disse fiskevideoer fra Horsens Fjord og omegn m.fl., daterer tilbage til marts 2013 og frem til nuet.

Jari P.