Fiskevideo fra Jari´s Helårsfavorit

Fiskevideo fra Jari´s Helårsfavorit

Fiskevideo fra Jari´s Helårsfavorit – fangst af havørreder og en regnbueørred

Fiskevideo fra Jari´s Helårsfavorit. Videoen er optaget med henblik på at vise, at det er muligt at fange fisk på fiskepladsen.

Området fisker rigtig godt året rundt. Efteråret er hævet over alle andre årstider, ganske ligesom det er tilfældet ved alle fiskepladser i Horsens Fjord.

Man kan bruge det meste af en dag langs denne fiskeplads. Jeg kan anbefale at fiske både langt ude og langt inde. Fiskene kan fanges fra land, men det store lavvandsområde byder også på fisk når man vader langt ud.

Affisk helt ud til Gyllingnæs når starten af fiskepladsen er træg. Det giver langt flere fisk når hele strækningen affiskes, frem for bare en del eller dele af den.

Havørrederne og regnbueørreden i videoen fanges med Stevnspilen på 21 gram. i lyserød og hvid. Købt her: Neptun Fiskegrej…

Parker her: Op ad hækken…

Læs mere om pladsen her: Helårsfavoritten…

God fornøjelse med havørredfiskeriet ved min helårsfavorit.

/Jari P.