Boller

Boller

Boller ligger på sydsiden af Horsens Fjord. Det er også den inderste fiskeplads i denne del af fjorden. Fiskepladsen starter på østsiden af Boller Mole – en bade- og opholdsbro.

Bunden er forholdsvis jævn langs fiskepladsen, men en del muslingebanker er at finde her og der, samt mindre tangpletter. Gennemsnitsdybden ligger på 70 cm.

Der er 3 fredningsbælter ved denne fiskeplads. Det ene er det udvidede helårsbælte ved Bygholm Å, som ender på vestsiden af molen. De andre to andre gælder fra 16. september til 15 januar. Bælterne/zonerne er sat fra Fiskbæk og Lille Fiskbæk. Fredningsbælterne fra bækkene er at finde når man vadefisker mod øst – udad i fjorden.

Læs mere om fredningsbælter her: Fredningsbælter…

Fra maj og nogle måneder frem er ofte en del hornfisk langs pladsen. Fra molen kan man desuden fange ål i aften- og nattetimerne om sommeren.

Boller  – årstider

Havørrederne i mindre størrelser går ofte i stimer langs pladsen og i perioder kan nogle af de største ørreder i Horsens Fjord fanges her. De store ørreder kan typisk findes i par eller alene. Primært fra sen efterår til det sene forår.

Om vinteren er der hyppigt en del grønlænderstimer, men de er sjældent det samme sted længe ad gangen. Få standpladser for både stimer og større fisk er at finde langs denne strækning.

Her er i bund og grund tale om en decideret forårs- vinter- og efterårsplads. I perioder med mange børsteorm kan Boller bugne af havørreder i alle størrelser på én og samme tid.

Fiskemuligheder og valg af agn

Der er 5 grundlæggende farver og farvekombinationer som er effektive til havørrederne her. Kobber, lyserød/hvid, kobber/lyserød, brun/gul/hvid og rød/sort.

Pladsen egner sig til fluefiskeri såvel som spinnefiskeri.

Man kan vadefiske langs hele pladsen og endda komme ret langt ud. Under højvande trækker fiskene gerne længere ind og man behøver derfor under de omstændigheder ikke at vade langt ud.

Brug gerne blink eller kystwoblere fra 8-12 cm. Læs om hvilke agn det kunne være her: Agn til havørrederne…

Fluefiskeren kommer langt med en simpel kobberbasse eller en børsteormsimitation.

Parkering ved Boller

For at komme til denne fiskeplads ved Horsens Fjord, skal man gå et lille stykke.

Se i linket hvor man kan parkere: Parkering…
Gå ad stien mod nord, på den anden side af parkeringspladsen, til vandet.

Rigtig god fangst ved Boller

Jari – Horsens Fjord og Lystfiskeri Danmark