Vinterens bedste pladser

Lystfiskeri om vinteren. Se vinterens bedste pladser i Horsens Fjord.

Vinterens bedste pladser i Horsens Fjord, ligger spredt rundt i fjorden. Men de er ikke konsekvent gode. En del faktorer spiller ind, før pladserne kaster havørreder af sig. Temperatur, vandstand, placering og solen, er bare nogle af de facetter som kan være afgørende

Når man skal finde vinterpladser i fjorden, skal man tænke i “generel vandstand” på fiskepladsen, strømforhold og temperatur. Man behøver ikke at måle vandtemperaturen men tænke i, at de lavvandede pladser ikke tåler megen frost. Slet ikke i længere perioder… Ligeså vel som det lave vand opvarmes først af solens stråler, er det også det første til at blive “for koldt” til både havørreden og dennes fødeemner i perioder med frostgrader.

Stillestående vand er at foretrække om vinteren, vand der ikke bliver skiftet ud jævnligt og som kan nå, at blive opvarmet af solen. Da der ikke er mange tobis eller sild om vinteren, søger havørrederne efter fødeemner over den lysere bund med masser af vandplanter og sten, samt over den mørkere og ofte blødere bund, hvori byttedyr og fisk kan grave sig ned, samt finde varme under solskinsdage.

Det man som lystfisker også skal være opmærksom på er, at der ingen regler er. En vinterplads skal ikke have mørkere bund for at være en vinterplads. Tag eksemplet, Knebel Vig, som hovedsageligt består af lys bund, ikke alle steder, men langt de fleste steder i vigen. På grund af sit generelt stillestående vand, er vigen særdeles givende om vinteren. Den lille temperaturforskel, som er i Knebel Vig, kontra den der er i Kalø Vig lige udenfor, kan være nok til at havørrederne er at finde derinde. Derfor er placeringen af fiskepladserne også vigtig at medregne i sine pladsvalg.

Horsens Fjord – Vinterens bedste pladser

Vinterens bedste pladser i Horsens Fjord, er listet i tilfældig rækkefølge. Hver fiskeplads har sine gode perioder og hver plads kaster hvert år store havørreder af sig i vintersæsonen.

Borre Knob – fisk inde i vigen market i dette link: Vigen…
Ofte er brune, lyserøde og rød/sorte blink, vejen frem inde i vigen. I vinterens for-sæson og sidst på vinteren, kan hvide og sølvfarvede blink være vejen frem. Gerne kombineret med andre farver – i nogle tilfælde.

Vorsø Vadested – fisk på indersiden af Vorsø og ind mod helårsfredningen ved Haldrup Mølleå. Se området i dette link: Indersiden…
Brug gerne fluer eller blink i mørkere farver såsom brun, samt fluer, blink eller kystwoblere i lyserød/hvid, samt rød/sort.

Brakør – fisk i det lavvande område i hjørnet og ud mod spidsen syd for, samt mod nord op til helårsfredningen ved Haldrup Mølleå. Se hjørnet i dette link: Hjørnet…

Alrø Nord – fisk i området ved det nordvestlige hjørne market i dette link: Nordvest…
Igen er der tale om flest havørredfangster via. brugen af rød/sort, lyserød og brun.

Alrø-dæmingen – fisk på begge sider af dæmningen. Se den i dette link: Dæmningen…
Som ved de fleste andre af vinterens bedste pladser i Horsens Fjord, er opskriften enkel. Brune farver og farvekombinationer, rød/sort og lyserød/hvid eller evt. lyserød/sort m.fl.

Spinnefiskeren

Som spinnefisker er det væsentligt, ikke at bruge for livlige blink om vinteren. At man både kan bruge store og små størrelser i den kolde tid er fakta. Men jo roligere blinkene eller kystwobleren går i vandet, jo flere havørreder fanger man om vinteren. Kan man tilmed fiske dem en anelse langsomt, kan det også være en fordel, men er det ikke altid. Derfor må man ikke sætte sig fast på én ting. Virker grundreglen ikke, så tilpasser man sig.

Jeg håber du får held med dit fiskeri ved vinterens bedste pladser i Horsens Fjord.

/Jari


Se denne video fra Borre knob, som er en glimrende vinterplads: Fiskevideo fra Borre Knob…