Tunø

En havørred fanget fra Tunø.

Tunø er en af de bedre øer til fangst af havørreder i Jylland. På mange måder slår den sin nabo, Samsø. Det på den måde ment, at kystfiskeriet er mindst lige så godt, som rundt om den langt større ø, som Samsø i høj grad er, og fiskepladserne skal man ikke bruge tid på at køre rundt til.

Selvom der er to markante årstider, hvor kystfiskeriet efter havørreder er bedst – forår og efterår – er fiskeriet til tider så godt og koncentreret, at det gør op for de to andre og meget svingende årstider.
Sommer og vinterfiskeriet er aldrig til at stole på. En for varm sommer kan forringe fiskeriet og en for kold vinter ligeså.

Har man derimod taget ud til øen i forårs- og efterårssæsonen, har man i høj grad noget at glæde sig til. Man kan på sin vis også sætte sine forventninger til fangst i vejret.

Der er gode fiskepladser hele vejen rundt om øen. Ganske vist er fiskepladserne forskellige fra hinanden, men har hver deres charme og hugvillige fisk.

Tunø er et lille mekka i Kattegat. Øen er kun ca. 3,5 km2 i størrelsen og kan fiskes hele vejen rundt om på en halv dag.

Øen er bilfri.

Sejl til øen og oplev denne lækre bid af Danmark nær Horsens Fjord: Færgetider…

Tunø – lystfiskeriet og fiskestrækningerne

Øen byder på både sandede fiskepladser med badekar, store sten og tangbælter. Der ud over også større rev, revler, stillestående vand og strømvand.

Hvis man vil, kan man i bund og grund fiske fra land hele vejen rundt om øen, uden at benytte waders og uden at vadefiske. Gør man det vil man kunne fange noget, men man vil også begrænse sin færden og chancer på nogle strækninger, hvor det kan være en fordel at vade ud.

Det er i høj grad både muligt at fluefiske og spinnefiske hele vejen rundt om Tunø. Det samme kan man gøre rundt om øen længere inde mod land: Hjarnø…

Udover havørreder kan man også fange hornfisk, makrel, ål, torsk, multe og fladfisk fra Tunø.


Læs også om overnatningsmuligheder og spisesteder m.m. på øen her: Havørredøen i Kattegat…


error: Content is protected !!