Lystfiskeri i Horsens Fjord

Lystfiskeri i Horsens Fjord.

Lystfiskeri i Horsens Fjord er for alle. Det uanset om man er begynder, let øvet eller øvet. På grund af fjordens mange fiskearter, er det desuden muligt, at fange fisk året rundt.

Selvom de fleste lystfiskere besøger fjorden for at fange havørreder, er der også gode chancer for fangst af makrel, sej, fladfisk, sild og ål.

Horsens Fjord er lige under 19 km. lang. De fleste områder af fjorden er lavvandede og man kan groft sagt sige, at der kun findes dybere vand i og omkring sejlrenden. Fjorden er dog utrolig alsidig og har dybere vige og render flere steder.

Alene de 3 øer, Hjarnø, Vorsø og Alrø, samt holmen – Vorsø Kalv, gør Horsens Fjord ret unik. Også set fra en lystfiskers perspektiv. Øerne kan på flere årstider virke, som samlingspunkter for fjordens havørreder og man kan tilmed sige, at øerne også tillægger mere fjordbred, hvorfra der kan fiskes.

Da der er flere å-udløb i fjorden, skal man være opmærksom på fredningsbælter. Læs mere om disse og se på et kort, hvor de gælder fra og til i dette link: Fredningsbælter…

Horsens Fjord er i høj grad naturskøn. Skove, strandenge, laguner, siv-fyldte vige, bakker og grønt-beklædte skrænter, er bare nogle af de mange facetter, som visuelt kan opleves under fisketuren.

Som lystfisker er der, som tidligere nævnt, flere fiskearter at fiske efter, men det er hovedsageligt havørreder, hornfisk og makrel man kan fange i fjorden. Makrel og hornfisk er indbefattet af sæsonpræget fiskeri fra maj til og med september. Makrellerne dog kun i sensommeren.

Også ål og fladfisk kan fanges under lystfiskeri i Horsens Fjord. Hovedsageligt i sommersæsonen.

Er der mange havørreder i Horsens Fjord?

Om der er mange havørreder i Horsens Fjord, er der en del lystfiskere, som har hver deres svar på. Nogle mener der næsten ingen er, andre mener der er en fin bestand, men få mener der er mange…

Egentlig kan man sagtens mene, at antallet af havørreder i Horsens Fjord er stort. Der er altid havørreder at fange, men spørgsmålet er, hvor de så skal fanges i løbet af året. – Der skal humlen findes -.

Når man først har fået styr på, hvor ørrederne er under alle 4 årstider, så vil man unægtelig føle, at der er ret mange, hvilket der stort set er.

Se videoer med havørredfangster fra fjorden her: Fiskevideoer…

Hold lystfiskeri i Horsens Fjord efter havørreder – nede på jorden hvor det hører til…

Hvis man tror at man skal have det vilde/dyre grej og udstyr for at fange den populære havørred, tager man fejl. Det samme gør man, hvis man tror det er sværere end meget andet fiskeri.

Det eneste tidspunkt hvorpå en havørred bliver kompliceret at have med at gøre er under ustadigt vejr. Ustadigt vejr giver ustadige havørreder og ustadigt havørredfiskeri.

Hold fiskeriet nede på jorden for din egen skyld. At “overtænke” fiskeriet, giver ikke flere fisk. Mennesket har langt flere tanker og tangenter at tumle med end havørreden, som er forholdsvis simpel. Man skal for sin egen skyld ikke blande de 2 arters ageren sammen.

/Jari – Lystfiskeri Danmark


Læs mere om havørreden og havørredfiskeriet, samt tanker omkring dette på denne side: Lystfiskeri i Danmark…