Vejret i Horsens og omegn

Vejret i Horsens og omegn – info

Vejret i Horsens og ved Horsens Fjord, kan have stor betydning for fiskeriet. Fralandsvind er at foretrække uanset hvor man fisker langs fjorden. Den gamle skrøne som lyder: Fiskeriet er bedst når der er gang i vandet, holder hverken i denne fjord eller i mange andre af de østvendte fjorde i Jylland.

Roligt vejr giver mindst ligeså aktive fisk og de er tilmed lettere at se når de er aktive i vandoverfladen.

Langs de mest lavvandede fiskepladser kan solen have betydning for fiskeriet. Om vinteren kan solen opvarme det lave vand hurtigt, hvilket giver mere aktivitet og større fangstmulighed på pladserne. Havørrederne i Horsens Fjord synes ikke at være bekymrede for høj solskin, uanset hvor lavt vandet er. Selv midt på dagen under de forhold kan de fanges i lavt vand. Endda uanset årstid.

Hver fiskeplads i fjorden fisker derfor ganske udmærket uanset om der er overskyet eller solskin.

Når der er tale om vejret i Horsens i forhold til lystfiskeriet, er det kun kraftige vinde der kan forpurre ens fiskeplaner. Men da der er tale om en fjord, er der stort set altid en læside.

Vandstand

Se også vandstanden i fjorden her: Vandstand…

Vandstanden kan have betydning for den enkelte fiskeplads. Læs om fordelene og ulemperne under lav, normal eller høj vandstand på hver fiskeplads.

Fiskepladser på nordsiden: Nord…
Fiskepladser på sydsiden: Syd…

Knæk og bræk ved fjorden.

Jari P.

error: Content is protected !!